Эхинофоссулокактус (Стенокактус) коптоногонус
Echinofossulocactus (Stenocactus) coptonogonus

Эхинофоссулокактус коптоногонус - Echinofossulocactus coptonogonus