Эхинокактус горизонталониус - Echinocactus horizontalonius

Эхинокактус горизонталониус - Echinocactus horizontalonius