Астрофитум астериас 'Суперкабуто'
Astrophytum asterias 'Superkabuto'

Астрофитум суперкабуто - Astrophytum superkabuto